<<

 

O mnie

*Licencja zawodowa nr 42, nadana przez Prezesa Urzędu     Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie

*Posiada certyfikat Odpowiedzialności Cywilnej Firmy nr:     992013, Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta"

*Były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. spraw     licencji zawodowych powołany przez Prezesa Urzędu     Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie.

*Członek Honorowy Małopolskiego Stowarzyszenia     Pośredników w Obrocie Nieruchomościami  nadany 16 października 2003 roku.

*Konsultant Komisji Europejskiej i Departamentu     Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki i Pracy w     zakresie Europejskiego Panelu Testów Biznesowych

*Członek Kapituły ds. Odznaczeń i Wyróżnień     Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej i złotej odznaki Polskiej     Federacji Rynku Nieruchomości.

Vice Prezes Rady Nadzorczej Podwawelskiej Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM" w Krakowie.


PEŁNIONE FUNKCJE SPOŁECZNE
22.10.1993r.-21.06.1995r. Vice Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
03.03.1995r.-14.03.1997r. Vice Prezydent Polskiej Federacji Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
21.06.1995r.-15.06.1998r. Vice Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
14.03.1997r.-04.03.1999r. Członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
15.06.1998r.-15.06.1999r. Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
03.03.1995r.-04.03.1999r. Przewodniczący Komisji Wydawniczej i Informatycznej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
15.03.1997r. Z-ca Redaktora Naczelnego "Świata Nieruchomości", kwartalnika problemowego Krakowskiego Instytutu Nieruchomości i Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
10.09.1999r. Redaktor Naczelny "Nieruchomości Małopolskie"
10.09.2001r. Członek Komisji Rewizyjnej Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
29.05.2004r.-
15.01.2005 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
115.II.2005r. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi
30.III.2005r. Przewodniczący Zespołu d/s Mieszkalnictwa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
10.V.2007r.
Członek Rady Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA


1995 r. Wykładowca specjalistycznego kursu dla pracowników biur obrotu nieruchomościami w Krakowie
1997r.-1999r. Wykładowca specjalistycznych kursów w zakresie: "Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami" organizowanych przez Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Akademię Ekonomiczną w Krakowie.
20.06.1998r. Prezentacja "Centralnej Bazy Danych Ofert w Obrocie Nieruchomościami -Stan i perspektywy" - na III Forum Rynku Nieruchomości w Warszawie.
22.12.1998 r. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień i licencji zawodowych oraz podkomisji do spraw pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w I kadencji
1999r. Wykładowca specjalistycznego kursu w zakresie: "Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami" organizowanego przez Krajową Korporację Oświatową w Warszawie, Oddział w Krakowie.
15.01.1999r. Prowadzenie seminarium w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie, na temat: "Komputerowe systemy informacji na rynku nieruchomości"
10.03.1999r. Przewodniczący misji handlowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w celu prezentacji polskiego rynku nieruchomości
na seminariach w Izraelu.
2000r. Wykładowca praktyk zawodowych w formie warsztatów z zakresu: "Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami".
01.08.2003r. Wykładowca kursu dla pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz praktyk w formie warsztatów dla osób zagrożonych bezrobociem. Kurs finansowany ze środków Unii Europejskiej i PHARE.


die Firma
 |  der Besitzer   |  die Kunden  |  das Angebot  |  Kontaktadresse  |  die Lokalisation
 melde deine Angebot Engine PHP: Technology-IT