NASZE PUBLIKACJE:

Doradcy Rynku Nieruchomości - nowy zawód.
Piętnastoletni wolny rynek nieruchomości w kraju,  po minionych 45 latach gospodarki centralnej, ma się zupełnie dobrze. Trzy nasze zawody: rzeczoznawca majątkowy, zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami, jak słynne „trzy tenory” ( słynnym Pavarottim są na pewno rzeczoznawcy), nadają właściwy kierunek wolnemu zawodowi. Inwestycje handlowe, biurowe, mieszkaniowe dają zatrudnienie nie tylko całej rzeszy pracowników sektora budowlanego, ale po zakończeniu inwestycji są dobrym kąskiem dla naszych zawodów.  Im więcej będzie inwestycji, tym my będziemy mieli więcej pracy. Ktoś przecież musi określić wartość rynkową tych nieruchomości, ktoś musi nimi profesjonalnie zarządzać, a wreszcie ktoś musi fachowo pośredniczyć przy zmianie stosunków własnościowych.

Artyku ukaza się w "Malopolskim Kurierze Nieruchomosci",
nr 25, 12 grudnia 2005

>>>

 
 

Jesteśmy za licencjami
Z BOGUMIŁEM TRYJAŃSKIM, wiceprezydentem Polskiej Federacji Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i wiceprezesem Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, rozmawia Jan Bereza

Artykuł ukazał się w "Czasie Krakowskim", nr 158, 11 lipca 1995 roku. >>>


firma
 |  właściciel  |  klienci  |  oferta  |  kontakt  |  publikacje  |  zgłoś ofertę   |  prowizja  | poszukujemy